ข้อมูลร้าน สเต็ก

ข้อมูลร้าน สเต็ก

110/1 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600