ข้อมูลร้าน เนื้อย่างตากหมอก

ข้อมูลร้าน เนื้อย่างตากหมอก

ร้านเนื้อย่างตากหมอก@ตลาดซัมติง ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210