ข้อมูลร้าน NUMBER FIFTEEN @กังสดาล (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน NUMBER FIFTEEN @กังสดาล (จ.ขอนแก่น)

388ม.9 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-962293963