ข้อมูลร้าน น้ำมะพร้าวบ้านแพ้ว

ข้อมูลร้าน น้ำมะพร้าวบ้านแพ้ว

ตลาดถนอมมิตร แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220