ข้อมูลร้าน นูรียะห์ อาหารตามสั่งรสเด็ด

ข้อมูลร้าน นูรียะห์ อาหารตามสั่งรสเด็ด

ศูนย์อาหารอิสลาม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240