เฮ้าส์ ออฟ อิลลูมิเนชั่น

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรด ลด 10% ค่าบัตรเข้าชมการแสดง จากราคาปกติ

ทรูแบล็ค/ทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 5% ค่าบัตรเข้าชมการแสดง

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์