ข้อมูลร้าน เฉาก็วยเต็งหนึ่ง

ข้อมูลร้าน เฉาก็วยเต็งหนึ่ง

183 ถนน วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600