สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูลด 15% เมื่อซื้อประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ทั้งรายเที่ยว และรายปี

  ลูกค้าทรูยู
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ลด 10% พร้อมรับสตาร์บัคส์ e-coupon เมื่อซื้อประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ทั้งรายเที่ยว และรายปี

  ลูกค้าทรูยู
  รับสิทธิ์