ข้อมูลร้าน -

ข้อมูลร้าน -

ซอย ศรีอนันต์ซิตี้ 1 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000