ข้อมูลร้าน ไก่ทอดเจ๊พวง

ข้อมูลร้าน ไก่ทอดเจ๊พวง

ตลาดเคหะคลองหก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110