ข้อมูลร้าน บนชั้นดาดฟ้า (จ.ระยอง)

ข้อมูลร้าน บนชั้นดาดฟ้า (จ.ระยอง)

72/9 ม3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130