ข้อมูลร้าน พี & ที ข้าวมันไก่

ข้อมูลร้าน พี & ที ข้าวมันไก่

45/1 ม.3 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160