ข้อมูลร้าน กระเพราถาด...ในตำนาน... (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน กระเพราถาด...ในตำนาน... (จ.ชลบุรี)

กระเพราถาดในตำนาน ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

66-661187788