ข้อมูลร้าน น้ำผลไม้ปั่น ยายนงค์ แยกห้างเจริญภัณฑ์

ข้อมูลร้าน น้ำผลไม้ปั่น ยายนงค์ แยกห้างเจริญภัณฑ์

17 ถนนรอบเวียง ประตูกลอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000