ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวกุดชุม สาขาเลิงนกทา (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวกุดชุม สาขาเลิงนกทา (จ.ยโสธร)

515 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

66-801684747