ข้อมูลร้าน ข้าวเหนียวมูลแม่เจน (จ.อุบลราชธานี)

ข้อมูลร้าน ข้าวเหนียวมูลแม่เจน (จ.อุบลราชธานี)

398 ม.2 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

66-803896452