ข้อมูลร้าน เนื้อตุ๋นน้ำแดง 5 ดาว

ข้อมูลร้าน เนื้อตุ๋นน้ำแดง 5 ดาว

61/12 ถนน เพชรเกษมสายเก่า แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600