เคเอฟซี

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ซื้อชุดไก่ทอด 1 ชิ้น+ไก่ป๊อป 14ชิ้น+ เฟรนฟรายส์ปกติเพียง119 บาท (จากราคาปกติ 138บาท) พร้อมรับฟรีทาร์ตไข่ 1ชิ้น มูลค่า 25บาท

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด ซื้อชุดไก่ทอด 1 ชิ้น+ไก่ป๊อป 14ชิ้น+ เฟรนฟรายส์ปกติเพียง119 บาท (จากราคาปกติ 138บาท) พร้อมรับฟรีทาร์ตไข่ 1ชิ้น มูลค่า 25บาท

ลูกค้าทรูเรด
รับสิทธิ์