ข้อมูลร้าน เเยลโล่สเต็ก

ข้อมูลร้าน เเยลโล่สเต็ก

118/17 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000