ข้อมูลร้าน พี่หม๊ะ กาแฟ โรตี

ข้อมูลร้าน พี่หม๊ะ กาแฟ โรตี

150 ถนน พระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330