ข้อมูลร้าน กะเพราเนื้อโคขุน.เนื้อย่างโคขุน c892

ข้อมูลร้าน กะเพราเนื้อโคขุน.เนื้อย่างโคขุน c892

815 ถนน กรุงเทพ- นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800