ข้อมูลร้าน ร้านลาบเอกชัย

ข้อมูลร้าน ร้านลาบเอกชัย

274/7 ถ.ไทยชนะ ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000