ข้อมูลร้าน ข้าวต้มปลาชลบุรี @หลักสี่

ข้อมูลร้าน ข้าวต้มปลาชลบุรี @หลักสี่

325/59 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210