วันสุข...ดีลพิเศษ TruePoint for Movie Premium in TrueID

สิทธิประโยชน์

TrueID Movie Premium : ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้ 149 ทรูพอยท์ แลกรับสิทธิ์สำหรับดูภาพยนตร์ประเภท TVOD (พรีเมียม) ทุกราคาของค่ายหนังที่ร่วมรายการและภาพยนตร์เอเชีย บนทรูไอดี และทรูไอดีทีวี แอปพลิเคชั่น

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

TrueID Movie Premium : ลูกค้าทรูเรด ใช้ 149 ทรูพอยท์ แลกรับสิทธิ์สำหรับดูภาพยนตร์ประเภท TVOD (พรีเมียม) ทุกราคาของค่ายหนังที่ร่วมรายการและภาพยนตร์เอเชีย บนทรูไอดี และทรูไอดีทีวี แอปพลิเคชั่น

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

TrueID Movie Premium ลูกค้าทรูบลู ใช้ 149 ทรูพอยท์ แลกรับสิทธิ์สำหรับดูภาพยนตร์ประเภท TVOD (พรีเมียม) ทุกราคาของค่ายหนังที่ร่วมรายการและภาพยนตร์เอเชีย บนทรูไอดี และทรูไอดีทีวี แอปพลิเคชั่น

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

TrueID Movie Premium: ลูกค้าทรูกรีน ใช้ 149 ทรูพอยท์ แลกรับสิทธิ์สำหรับดูภาพยนตร์ประเภท TVOD (พรีเมียม) ทุกราคาของค่ายหนังที่ร่วมรายการและภาพยนตร์เอเชีย บนทรูไอดี และทรูไอดีทีวี แอปพลิเคชั่น

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

TrueID Movie Premium : ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้ 149 ทรูพอยท์ แลกรับสิทธิ์สำหรับดูภาพยนตร์ประเภท TVOD (พรีเมียม) ทุกราคาของค่ายหนังที่ร่วมรายการและภาพยนตร์เอเชีย บนทรูไอดี และทรูไอดีทีวี แอปพลิเคชั่น

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

TrueID Movie Premium : ลูกค้าทรูเรด ใช้ 149 ทรูพอยท์ แลกรับสิทธิ์สำหรับดูภาพยนตร์ประเภท TVOD (พรีเมียม) ทุกราคาของค่ายหนังที่ร่วมรายการและภาพยนตร์เอเชีย บนทรูไอดี และทรูไอดีทีวี แอปพลิเคชั่น

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

TrueID Movie Premium ลูกค้าทรูบลู ใช้ 149 ทรูพอยท์ แลกรับสิทธิ์สำหรับดูภาพยนตร์ประเภท TVOD (พรีเมียม) ทุกราคาของค่ายหนังที่ร่วมรายการและภาพยนตร์เอเชีย บนทรูไอดี และทรูไอดีทีวี แอปพลิเคชั่น

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

บทความที่คล้ายกัน