วันสุข...ดีลพิเศษ TruePoint for Movie Premium in TrueID

สิทธิประโยชน์

Movie Premium in TrueID : ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้ 149 ทรูพอยท์แลกรับสิทธิ์สำหรับการดูภาพยนตร์ประเภท TVOD (พรีเมียม) ทุกราคาของค่าย Walt Disney, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Sony Pictures และภาพยนตร์เอเชีย บนทรูไอดี และทรูไอดีทีวี แอปพลิเคชั่น

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

Movie Premium in TrueID : ลูกค้าทรูเรด ใช้ 149 ทรูพอยท์แลกรับสิทธิ์สำหรับการดูภาพยนตร์ประเภท TVOD (พรีเมียม) ทุกราคาของค่าย Walt Disney, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Sony Pictures และภาพยนตร์เอเชีย บนทรูไอดี และทรูไอดีทีวี แอปพลิเคชั่น

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

Movie Premium in TrueID : ลูกค้าทรูบลู ใช้ 149 ทรูพอยท์แลกรับสิทธิ์สำหรับการดูภาพยนตร์ประเภท TVOD (พรีเมียม) ทุกราคาของค่าย Walt Disney, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Sony Pictures และภาพยนตร์เอเชีย บนทรูไอดี และทรูไอดีทีวี แอปพลิเคชั่น

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

Movie Premium in TrueID : ลูกค้าทรูกรีน ใช้ 149 ทรูพอยท์แลกรับสิทธิ์สำหรับการดูภาพยนตร์ประเภท TVOD (พรีเมียม) ทุกราคาของค่าย Walt Disney, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Sony Pictures และภาพยนตร์เอเชีย บนทรูไอดี และทรูไอดีทีวี แอปพลิเคชั่น

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

Movie Premium in TrueID : ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้ 149 ทรูพอยท์แลกรับสิทธิ์สำหรับการดูภาพยนตร์ประเภท TVOD (พรีเมียม) ทุกราคาของค่าย Walt Disney, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Sony Pictures และภาพยนตร์เอเชีย บนทรูไอดี และทรูไอดีทีวี แอปพลิเคชั่น

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

Movie Premium in TrueID : ลูกค้าทรูเรด ใช้ 149 ทรูพอยท์แลกรับสิทธิ์สำหรับการดูภาพยนตร์ประเภท TVOD (พรีเมียม) ทุกราคาของค่าย Walt Disney, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Sony Pictures และภาพยนตร์เอเชีย บนทรูไอดี และทรูไอดีทีวี แอปพลิเคชั่น

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

Movie Premium in TrueID : ลูกค้าทรูบลู ใช้ 149 ทรูพอยท์แลกรับสิทธิ์สำหรับการดูภาพยนตร์ประเภท TVOD (พรีเมียม) ทุกราคาของค่าย Walt Disney, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Sony Pictures และภาพยนตร์เอเชีย บนทรูไอดี และทรูไอดีทีวี แอปพลิเคชั่น

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

บทความที่คล้ายกัน