โรงแรมไพรวัน

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 100 บาท เมื่อจองที่พัก 1,000 บาทขึ้นไป

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 100 บาท เมื่อ เมื่อรับประทานอาหาร 500 บาท ขึ้นไป

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 100 บาท เมื่อจองที่พัก 1,000 บาทขึ้นไป

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 100 บาท เมื่อ เมื่อรับประทานอาหาร 500 บาท ขึ้นไป

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์