ข้อมูลร้าน ทอดมันมหาเฮง

ข้อมูลร้าน ทอดมันมหาเฮง

ตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์ ถนน บางเอียน ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000