ข้อมูลร้าน ป้าผาของฝากจากทะเล (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ป้าผาของฝากจากทะเล (จ.ชลบุรี)

68 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

66-852879945