ข้อมูลร้าน ป้าสมหมายส้มตำ (จ.ตาก)

ข้อมูลร้าน ป้าสมหมายส้มตำ (จ.ตาก)

16/3 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000