ข้อมูลร้าน ผัดไทยแม่กองมา

ข้อมูลร้าน ผัดไทยแม่กองมา

ตลาดเทพทิพย์ (ร้านผัดไทยแม่กองมา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220