ข้อมูลร้าน ไพรัชฟาร์มเป็ดพะโล้ (จ.ระยอง)

ข้อมูลร้าน ไพรัชฟาร์มเป็ดพะโล้ (จ.ระยอง)

11/15 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180