ข้อมูลร้าน ป้าลี่ยำรวมมิตร (จ.สุโขทัย)

ข้อมูลร้าน ป้าลี่ยำรวมมิตร (จ.สุโขทัย)

307/1 ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210