ข้อมูลร้าน ปั่นโป๋ มะพร้าวเผาปั่นนมสด (จ.ราชบุรี)

ข้อมูลร้าน ปั่นโป๋ มะพร้าวเผาปั่นนมสด (จ.ราชบุรี)

160 ถ.เลิศพาณิชย์ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120