ข้อมูลร้าน แป๊ะปลาสลิด (จ.นครปฐม)

ข้อมูลร้าน แป๊ะปลาสลิด (จ.นครปฐม)

ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130