ข้อมูลร้าน ป้าส้มตำ

ข้อมูลร้าน ป้าส้มตำ

89/43 ม.4 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130