ข้อมูลร้าน อ้อเต้าฮวยสูตรโบราณ

ข้อมูลร้าน อ้อเต้าฮวยสูตรโบราณ

ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600