ข้อมูลร้าน พี่ยุข้าวราด (จ.ตาก)

ข้อมูลร้าน พี่ยุข้าวราด (จ.ตาก)

ในปั้มคาวเทค หนองบัวใต้ ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000