ข้อมูลร้าน ภูกะภูมิ

ข้อมูลร้าน ภูกะภูมิ

84หมู่ที่8(ตลาดสดเทิง) ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160