ข้อมูลร้าน พี่ไก่ (จ.จันทบุรี)

ข้อมูลร้าน พี่ไก่ (จ.จันทบุรี)

18/7 ม.3 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000