ข้อมูลร้าน เจ๊พร กล้วยปิ้ง เจ้าเก่า

ข้อมูลร้าน เจ๊พร กล้วยปิ้ง เจ้าเก่า

373 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000