ข้อมูลร้าน ปลาเห็ดทอดแถวบ้าน แม่จันทร์เพ็ญ (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน ปลาเห็ดทอดแถวบ้าน แม่จันทร์เพ็ญ (จ.พระนครศรีอยุธยา)

นัดหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ 7 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170