ข้อมูลร้าน คราฟท์ ที แอนด์ โค เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ข้อมูลร้าน คราฟท์ ที แอนด์ โค เซ็นทรัล ลาดพร้าว

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ห้องเลขที่ K214 เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900