ข้อมูลร้าน ตำปากเปิด

ข้อมูลร้าน ตำปากเปิด

74/8 4034 ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000