ข้อมูลร้าน มงคลคอหมูย่าง

ข้อมูลร้าน มงคลคอหมูย่าง

26 ถนน จรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330