ข้อมูลร้าน ขนมครกชาววัง (จ.ภูเก็ต)

ข้อมูลร้าน ขนมครกชาววัง (จ.ภูเก็ต)

15 ม.2 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

66-845479858