ข้อมูลร้าน เครปยั่วๆจร้า (จ.ปทุมธานี)

ข้อมูลร้าน เครปยั่วๆจร้า (จ.ปทุมธานี)

คลอง7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

66-964402279