สิทธิประโยชน์

    ลูกค้าทรู ฟรี เมนู เฟรนฟรายด์ 1 จาน เมื่อทานครบ 300 บาท (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

    ลูกค้าทรู
    รับสิทธิ์