ข้อมูลร้าน ลาบเลิงเก่า (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน ลาบเลิงเก่า (จ.ยโสธร)

86 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

66-944967352