ข้อมูลร้าน นั่งชิล (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน นั่งชิล (จ.ชลบุรี)

211/200 ม.8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

66-929229955