ข้อมูลร้าน ป้าจ๋าอาหารตามสั่ง ส้มตำ (จ.สระบุรี)

ข้อมูลร้าน ป้าจ๋าอาหารตามสั่ง ส้มตำ (จ.สระบุรี)

20/8 ม.1 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

66-624031739