ข้อมูลร้าน ไก่ย่างวิเชียรบุรี

ข้อมูลร้าน ไก่ย่างวิเชียรบุรี

11/1 ถนน พัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520